Terug naar overzicht

Vrijwilliger 'Vriendschappelijk Huisbezoek' Humanitas Assen


Vrijwilligers gezocht


Het project “Vriendschappelijk Huisbezoek” van Humanitas Assen is dringend op zoek naar vrijwilligers, die bereid zijn om 1 à 1,5 uur per week onze deelnemers te bezoeken.
De meeste van onze deelnemers zijn al wat ouder en zijn door verlies van hun naasten in een isolement geraakt. Vaak zijn ze door lichamelijke beperkingen (verminderde mobiliteit en/of beginnende dementie) niet meer in staat om een nieuw netwerk op te bouwen. Zij voelen zich eenzaam en kunnen dat zelf niet doorbreken.


Als vrijwilliger bied je een luisterend oor door bij de deelnemer thuis op bezoek te gaan en - zo mogelijk - samen op stap te gaan om iets gezelligs te doen. Indien mogelijk probeer je, samen met de deelnemer, zijn of haar sociaal netwerk weer uit te breiden.


De coördinator van "Vriendschappelijk Huisbezoek" zal je koppelen aan een of meerdere deelnemers, waarbij rekening wordt gehouden met jouw interesses. Samen met de deelnemer bepaal je welke activiteiten er ondernomen worden en met welke frequentie.


Eens in de 2 maanden komen de vrijwilligers bijeen voor overleg, waarin ervaringen worden gedeeld, methodes uitgewisseld en nieuwe plannen worden ontwikkeld.


Humanitas verzorgt gratis (e-)trainingen voor haar vrijwilligers, waarbij de introductietraining door ons verplicht wordt gesteld (0,5 dag in Groningen of Assen en/of  4 uur durende e-training, welke thuis kan worden gevolgd).


Voor meer informatie over Humanitas Assen kun je - door op het logo bij deze vacature te klikken - onze profielbeschrijving lezen en onze website raadplegen.


  • Start datum: 02-03-2024
  • Werktijden: 1 - 1,5 uur per week
  • Locatie: In alle wijken in Assen
  • Werksoorten: Gezondheidszorg, Hulpverlening, Welzijnswerk.
  • Doelgroepen: Mensen met een psychische beperking, Mensen met een verstandelijke beperking, Mensen met een migratieachtergrond.
  • Activiteiten: Activiteitenbegeleiding.
Humanitas logo

Humanitas

Humanitas afdeling Assen
Humanitas komt op voor een samenleving waarin mensen actief vorm geven aan hun eigen leven en verantwoordelijkheid nemen voor het samenleven met elkaar. Deze humanistische uitgangspunten vertaalt Humanitas in diensten van-mens-tot-mens op de gebieden van welzijn, wonen en zorg. De dienstverlening is veelal kleinschalig (maatjescontacten, huisbezoek), persoonlijk (van-mens-tot-mens) en wordt lokaal georganiseerd.

Activiteiten Humanitas Assen
Een overzicht van alle activiteiten van Humanitas Afdeling Assen. Van een aantal projecten zijn folders met meer informatie te downloaden op de website.
www.humanitas.nl/assen


Begeleidingartsenbezoek: een bezoek aan een arts of ziekenhuis is soms erg zwaar. Vrijwilligers begeleiden deelnemers die niet alleen kunnen of durven gaan. begeleidingartsenbezoek@humanitas-assen.nl 

Thuisadministratie: Wie problemen heeft om de eigen (financiële) administratie op orde te houden kan (tijdelijk) steun ontvangen van een vrijwilliger.  thuisadministratie@humanitas-assen.nl
06-30220380   

Steun bij verlies: Vrijwilligers zijn beschikbaar om met mensen die een rouwproces doormaken te praten en steun te verlenen, zowel individueel als in lotgenotengroepen.
steunbijverlies@humanitas-assen.nl
06-18815923

Kindervakantieweken: Voor kinderen die om financiële, sociale redenen niet op vakantie kunnen gaan, organiseert Humanitas jaarlijks vakantieweken. kindervakantie@humanitas-assen.nl
06-18815923

Maatjes: bemiddelt tussen vrijwilligers en deelnemers. De deelnemers hebben een psychiatrische achtergrond of zijn verstandelijk of lichamelijk beperkt en hierdoor in een isolement geraakt.
maatjes@humanitas-assen.nl
06-83199336

Vriendschappelijk Huisbezoek: Als jij je eenzaam voelt en die eenzaamheid niet kunt doorbreken heeft Humanitas vrijwilligers die bij jou thuiskomen of er met jou op uit gaan. Samen ga je je eigen sociale netwerk vergroten.
vriendschappelijk-huisbezoek@humanitas-assen.nl
06-51414059

Vriendschapskring Soosjetijd: organiseert 2 x per maand avonden voor jongvolwassenen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS).
soosjetijd@humanitas-assen.nl
06-18815923

Taalondersteuning voor anderstaligen: helpt deelnemers in groepsverband om in het Nederlands te communiceren. De nadruk ligt op conversatie. taalondersteuning@humanitas-assen.nl
06-82011771

Levensverhaal: een vrijwilliger legt samen met jou je waardevolle herinneringen vast in een levensverhaal. Dit kan in de vorm van een (plak) boek,  een collage, fotoalbum, cd of dvd.
levensverhaal@humanitas-assen.nl
06-18815923


Lees meer op: www.humanitas.nl/afdeling/assen
Bezoekadres Brunelstraat 77
9404KB Assen
Telefoon: 06-188815923
E-mail: assen@humanitas.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

Reageren

Heeft u interesse?

Bemiddel mij met de aanbieder!