Terug naar overzicht

Steun bij rouw en verlies zoekt vrijwilligers.

Vrijwilligers die een bezoek willen brengen aan mensen die te maken hebben met verlies. Een moeilijke periode in het leven waar een luisterend oor veel kan betekenen.
Bezoekfrequentie gaat in overleg met de deelnemer.


Vanuit Humanitas krijgt u ondersteuning van een coördinator en is er scholing beschikbaar via e-learning of live cursussen.

  • Start datum: 02-04-2024
  • Aantal vrijwilligers gezocht: 2
  • Werktijden: Bezoekfrequentie gaat in overleg met de deelnemer.
  • Locatie: Brunelstraat 77
  • Werksoorten: Sociaal-cultureel werk.
  • Doelgroepen: Mannen, Vrouwen, Volwassenen, Ouderen.
  • Activiteiten: Bezoekwerk.
Humanitas logo

Humanitas

Humanitas afdeling Assen
Humanitas komt op voor een samenleving waarin mensen actief vorm geven aan hun eigen leven en verantwoordelijkheid nemen voor het samenleven met elkaar. Deze humanistische uitgangspunten vertaalt Humanitas in diensten van-mens-tot-mens op de gebieden van welzijn, wonen en zorg. De dienstverlening is veelal kleinschalig (maatjescontacten, huisbezoek), persoonlijk (van-mens-tot-mens) en wordt lokaal georganiseerd.

Activiteiten Humanitas Assen
Een overzicht van alle activiteiten van Humanitas Afdeling Assen. Van een aantal projecten zijn folders met meer informatie te downloaden op de website.
www.humanitas.nl/assen


Begeleidingartsenbezoek: een bezoek aan een arts of ziekenhuis is soms erg zwaar. Vrijwilligers begeleiden deelnemers die niet alleen kunnen of durven gaan. begeleidingartsenbezoek@humanitas-assen.nl 

Thuisadministratie: Wie problemen heeft om de eigen (financiële) administratie op orde te houden kan (tijdelijk) steun ontvangen van een vrijwilliger.  thuisadministratie@humanitas-assen.nl
06-30220380   

Steun bij verlies: Vrijwilligers zijn beschikbaar om met mensen die een rouwproces doormaken te praten en steun te verlenen, zowel individueel als in lotgenotengroepen.
steunbijverlies@humanitas-assen.nl
06-18815923

Kindervakantieweken: Voor kinderen die om financiële, sociale redenen niet op vakantie kunnen gaan, organiseert Humanitas jaarlijks vakantieweken. kindervakantie@humanitas-assen.nl
06-18815923

Maatjes: bemiddelt tussen vrijwilligers en deelnemers. De deelnemers hebben een psychiatrische achtergrond of zijn verstandelijk of lichamelijk beperkt en hierdoor in een isolement geraakt.
maatjes@humanitas-assen.nl
06-83199336

Vriendschappelijk Huisbezoek: Als jij je eenzaam voelt en die eenzaamheid niet kunt doorbreken heeft Humanitas vrijwilligers die bij jou thuiskomen of er met jou op uit gaan. Samen ga je je eigen sociale netwerk vergroten.
vriendschappelijk-huisbezoek@humanitas-assen.nl
06-51414059

Vriendschapskring Soosjetijd: organiseert 2 x per maand avonden voor jongvolwassenen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS).
soosjetijd@humanitas-assen.nl
06-18815923

Taalondersteuning voor anderstaligen: helpt deelnemers in groepsverband om in het Nederlands te communiceren. De nadruk ligt op conversatie. taalondersteuning@humanitas-assen.nl
06-82011771

Levensverhaal: een vrijwilliger legt samen met jou je waardevolle herinneringen vast in een levensverhaal. Dit kan in de vorm van een (plak) boek,  een collage, fotoalbum, cd of dvd.
levensverhaal@humanitas-assen.nl
06-18815923


Lees meer op: www.humanitas.nl/afdeling/assen
Bezoekadres Brunelstraat 77
9404KB Assen
Telefoon: 06-188815923
E-mail: assen@humanitas.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

Reageren

Heeft u interesse?

Bemiddel mij met de aanbieder!