Over ons

In de gemeente Assen zijn meer dan 600 vrijwilligersorganisaties actief in allerlei sectoren. Mede dankzij de grote inzet en betrokkenheid van deze vrijwilligers is onze gemeente prettig leefbaar. De gemeente Assen vindt het dan ook belangrijk dat organisaties kunnen blijven rekenen op deze onmisbare hulp. Voor nu en voor in de toekomst. 

VIP! Assen biedt ondersteuning aan vrijwilligers en organisaties. Onze kerntaken zijn:

  • bij elkaar brengen van vraag en aanbod;
  • adviseren, informeren en ondersteunen van vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke organisaties die met vrijwilligers werken;
  • bieden van een platform voor deskundigheidsbevordering;
  • promoten van het vrijwilligerswerk;
  • behartigen van belangen van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties.

Naast het bemiddelen van vrijwilligers naar vrijwilligersorganisaties komen er door de veranderingen in de samenleving ook steeds meer individuele hulpvragen en individuele vrijwilligers. Ook hiervoor kan men bij VIP! Assen terecht.

Het team


VIP! Assen is onderdeel van Vaart Welzijn, Welzijnsorganisatie in Assen.

Vrijwilligers bij VIP! Assen
Ook VIP! Assen kan niet draaien zonder vrijwilligers. De vrijwilligers doen de werkzaamheden aan de 'achterkant' van de website en kunnen 
(potentiële) vrijwilligers en organisaties informeren en adviseren over vrijwilligerswerk. 

Momenteel zijn 3 vrijwilligers actief:
Lenie Deiman
Linda Pronk en 
Ria de Vries

Coördinatie VIP! Assen:
Esther de Hesse