Terug naar Nieuws

Subsidie vrijwilligers organisaties in Assen na corona

Gepubliceerd op:

Frisse start

Subsidie Frisse start vrijwilligersorganisaties na corona 2022

Vrijwilligersorganisaties zoals jeugdclubs, sportverenigingen, gezelligheidsverenigingen en cultuurorganisaties zijn belangrijk voor de sociale basis in Assen. Covid-19 heeft de afgelopen jaren een grote invloed gehad op deze organisaties en de activiteiten. Het is van belang dat zij hun belangrijke bijdrage aan onze samenleving kunnen blijven leveren.
Voor de Subsidieregeling ‘Frisse start vrijwilligers’ ten behoeve van activiteiten die de sociale basis in wijken en buurten, en daarmee het gewone leven versterken, stellen wij voor de periode 1 april 2022 tot en met 31 december 2023 een bedrag van maximaal € 84.863 beschikbaar.

Hoeveel subsidie kan ik aanvragen

 1. Verenigingen kunnen op basis van hun ledenaantal subsidie aanvragen.
     Hierbij gelden de volgende bedragen: 
     a.    Kleine verenigingen tot 100 leden: € 500
     b.    Middelgrote verenigingen met 101-500 leden: € 1000
     c.    Grote verenigingen met meer dan 500 leden: € 1500

2. Voor stichtingen geldt dat zij een subsidie van maximaal € 1500 kunnen aanvragen.

Aanvraag

  • In uw aanvraag geeft u zo concreet mogelijk aan voor welke activiteiten u subsidie wilt aanvragen.
  • Aanvrager toont aan dat het gaat om het heropstarten van activiteiten.
  • Aanvrager toont aan dat het sociaal culturele leven met de activiteit wordt versterkt.
  • Per rechtspersoon kan slechts een keer subsidie worden aangevraagd.
  • De subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst totdat het maximumbedrag van het subsidieplafond is besteed.

U dient na afloop van de activiteit(en) geen verzoek tot vaststelling meer in te dienen. Wel vragen wij uiterlijk 13 weken na afloop van de activiteit(en) beeldmateriaal, zoals foto’s, filmpjes, vlogs etc.  

Voor verder informatie kunt u contact opnemen met de Front Office Subsidies, telefoonnummer 14 0592 of e-mail naar subsidies@assen.nl(link stuurt een e-mail)

PDFAanvraagformulier Frisse Start Vrijwilligers.pdf

Subsidieregeling

Subsidieregeling Frisse Start 2022

 

 

Het Compliment van Drenthe

07-08-2023
Zet je vrijwilligersorganisatie in het zonnetje en maak kans op € 3.000!! 
Lees meer over Het Compliment van Drenthe